Over

Stina Lindmark was, voordat zij advocaat werd, werkzaam bij onder meer een belastingadvieskantoor en een trustkantoor. Zij bekijkt zaken daardoor niet alleen door een juridische bril maar houdt rekening met andere gebieden die van invloed kunnen zijn.

Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van advocaten, mediators, notarissen, accountants, fiscalisten en andere specialisten, dat kan worden ingezet voor rechtsgebieden die het eigen werkgebied overstijgen. Zo blijft deskundig advies gewaarborgd. 

Stina is Zweedse en heeft door haar jarenlange ervaring met zaken doen tussen Zweden en Nederland ook een uitgebreid Zweeds netwerk dat voor u inzetbaar is.

De Zweedse taal is haar moedertaal. Hierdoor is zij ook in staat u te adviseren in de Zweedse taal en maakt zij een vertaalslag tussen de Nederlandse en de Zweedse cultuur.

Lindmark Legal bedient vooral de zakelijke markt, maar is ook als interimadvocaat of -jurist inzetbaar. Onder meer de volgende aandachtsgebieden behoren tot de specialisatie:

  • opstellen en beoordelen van contracten binnen ondernemingsrecht en handelsrecht, zoals bijvoorbeeld distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten
  • advies op het gebied van vennootschapsrecht / corporate governance, waaronder het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • advies op het gebied van alle rechtsvormen, zoals eenmanszaak, VoF, CV, maatschap, BV, NV, joint-ventures en andere samenwerkingsvormen
  • bemiddeling bij onenigheid tussen aandeelhouders, vennoten,¬†bestuurders
  • advies bij herstructurering, fusies en overnames
  • advies inzake aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
  • advies tijdens het hele traject bij overnames, management buy-outs en controlled auctions. Van de letter of intent en de koopovereenkomst tot begeleiding bij de levering door de notaris
  • opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • due diligence onderzoek, zowel digitaal als fysiek
  • advies over debiteurenbewaking en het voorwerk voor¬†incassoprocedures