Om

Stina Lindmark arbetade med både bolagsförvaltning och skatterådgivning innan hon började som advokat. Det gör att hon har ett bredare perspektiv än den genomsnittliga advokaten när hon granskar ditt problem. Hon tar hänsyn till andra discipliner och områden som kan ha inflytande på problemet och fokuserar inte endast på det juridiska. 

Hon har ett stort nätverk bestående av andra advokater, medlare, notarius publicus, revisorer, skatterådgivare och andra specialister, som kan kallas in när det gäller frågor eller rättsområden som hon själv inte hanterar. På så sätt får kunden alltid hjälp av en specialist. 

Stina är svenska och har många års erfarenhet med affärer mellan Sverige och Nederländerna. Således har hon ett stort svenskt nätverk, kan hon ge rådgivning på svenska och hjälpa till att förstå skillnader på att göra affärer i Holland och Sverige.

Lindmark Legal hjälper först och främst företag med deras dagliga juridiska frågeställningar, men kan även hjälpa till som projektadvokat eller -jurist. En sammanfattning av de områden som hör till specialiseringen:

  • författa och granska kontrakt av alla slag inom handelsrätt och företagsrätt, som t.ex angående återförsäljning, agentur och franchise
  • rådgivning inom bolagsrätt och corporate governance samt författande av aktieägaravtal
  • rådgivning angående legala former inom holländsk rätt, som t.ex. enskild firma, föreningar, aktiebolag, samarbeten inom joint ventures etc.
  • skiljeförfarande när aktieägare, styrelseledamöter eller partners är oense
  • rådgivning vid omstruktureringar, fusioner och företagsöverlåtelse, allt från letter of intent och köpeavtal, till och med vägledning när aktier eller andra tillgångar skall överlåtas genom notarius publicus
  • rådgivning angående styrelseansvar och ansvar för aktieägare
  • rådgivning vid management buy-outs och controlled actions
  • författa och granska allmänna villkor
  • due diligence undersökningar och rapporter, både vid digitalt och fysiskt datarum
  • vägledning vid bevakning av fordringar eller förarbete för inkassoförfarande