Algemene informatie

Lindmark Legal is een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam. De algemene voorwaarden, hier te raadplegen in het Engels en Nederlands, zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door Lindmark Legal.

Lindmark Legal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70909814 en heeft BTW identificatienummer NL002201250B06.

Lindmark Legal heeft ervoor gekozen geen Stichting Derdengelden ter beschikking te hebben en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

Volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is Lindmark Legal verplicht, voordat een opdracht aanvangt, de cliënt, maar ook diens uiteindelijke belanghebbende en andere stakeholders te identificeren. Wij kunnen vragen om  persoonsgegevens om de identificatie mogelijk te maken. Lindmark Legal is verwerkingsverantwoordelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal de persoonsgegevens alleen gebruiken met het doel de cliënt te identificeren. Mocht u vragen hebben over welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang zij worden bewaard, neemt u dan contact op met Lindmark Legal.

Lindmark Legal doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden over de dienstverlening? Leg dan uw klacht voor aan uw contactpersoon bij Lindmark Legal. Komt u samen niet tot een oplossing, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot mevrouw mr. K. Kaldenbach, via kaldenbach@labourandlaw.nl.