Erfarenhet

Under åren som gått har Stina Lindmark förvärvat sin breda erfarenhet genom att ha deltagit i följande projekt:

  • hjälpt en tysk multinational med förvärv av Nederländska bolag och tillgångar, för att således öka marknadsandelen I Nederländerna;
  • hjälpt en japansk multinational med förvärv av den Nederländska återförsäljaren, allt från due diligence undersökning, kontraktsförhandling, överlåtelse samt anmälan till den holländska konkurrensinstansen;
  • väglett en holländsk privatperson med en bolagsstruktur i Sverige vid omorganisationen i Sverige, med avsikt att förenkla den svenska strukturen genom en fusion, och fungerat som översättare och hanterare mellan den holländska klienten och de svenska specialisterna;
  • gett rådgivning till de holländska dotterbolagen till ett internationellt bolag inom oljebranchen angående allt möjligt enligt holländsk lag; från bolagsförvärv till hanteringar av fordringar och granskning av allmänna villkor;
  • hjälpt ett svenskt bolag med en tvist mellan aktieägarna i ett holländskt joint venture, vilket slutade i ett övertagande av alla aktier och likvidation av det holländska bolaget;
  • fungerat som local counsel i en internationell omorganisation av en japansk multinational, där det Europeiska huvudkontoret skulle flyttas och den internationella strukturen förändrades, genom att granska alla steg som involverade de holländska bolagen och författa alla document som behövdes under holländsk lag;
  • hjälpt ett svenskt bolag med försäljningen av de holländska aktiviteterna till en ny partner och författat återförsäljningsavtal för att reglera deras nya förhållande.

Lindmark Legal har ett långvarigt personligt samarbete med bland annat dessa samarbetspartners, så att klienten är försäkrad effektiv och specialiserad hjälp även när ärendet ligger utanför den egna expertisen:

Arbetsrätt

Medling