Allmän information

Lindmark Legal är en enskild firma etablerad i Amsterdam. Allmänna villkoren som finns på holländska och engelska gäller vid alla uppdrag som Lindmark Legal antar.

Lindmark Legal är registrerad på nederländska handelsregistret under nummer 70909814 och är momsregistrerad under NL002201250B06.

Lindmark Legal använder inte ett tredje part bankkonto och kan därför inte ta emot tredje parts fonder.

Enligt lag måste Lindmark Legal, innan arbetet inleds, kontrollera klienters identitet och ägareförhållanden och kommer därför att be om identitetshandlingar avseende personer som är involverade i uppdraget och de fysiska personer som har den yttersta kontrollen. Lindmark Legal är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kommer endast att använda personuppgifter för att uppfylla kraven angående identitetskontroll. Kontakta Lindmark Legal om du önskar information om vilka personuppgifter som behandlas eller hur länge de bevaras.

Lindmark Legal siktar på perfekta tjänster och perfekta relationer. Är du inte är nöjd? Framför dina klagomål till din kontaktperson på Lindmark Legal. Om ni inte hittar en gemensam lösning så kan du framföra klagomålet skriftligen till K. Kaldenbach via kaldenbach@labourandlaw.nl.

I långfristig frånvaro av advokat S. Lindmark kommer advokat K. Kaldenbach från Labor & Law attorneys (Say Building B, John M. Keynesplein 25, 1066 EP Amsterdam) att agera för S. Lindmark. Du når henne via kaldenbach@labourandlaw.nl eller via telefon 020 -261 9546.