Lindmark Legal

Lindmark Legal är Stina Lindmark, svensk advokat i Nederländerna med inriktning på nederländsk företagsjuridik och kontrakts-/handelsjuridik. Det personliga och praktiska tillvägagångssättet siktar på att lösa dina problem så effektivt som möjligt. Du kan vända dig till Stina för enstaka frågor, men även använda henne som din fasta juridiska rådgivare för dagliga frågeställningar.

Som svenska, bosatt i Nederländerna sedan många år, vill Stina gärna vara din länk mellan Holland och Sverige även om det gäller frågor på andra områden än de hon är specialiserad på. Upptäck på de följande sidorna vad Lindmark Legal skulle kunna betyda för dig!